Ηλεκτρονική Πληρωμή Ασφαλιστηρίου από Ειδοποιητήριο

Ασφάλιση:
Αρ. Κυκλοφορίας:
Ποσό Πληρωμής:
Έναρξη:
Λήξη:
Ασφάλιση:
Αρ. Κυκλοφορίας:
Ποσό Πληρωμής:
Έναρξη:
Λήξη:
Ασφάλιση:
Ποσό Πληρωμής:
Αρ. Νηολογίου:
Έναρξη:
Λήξη:
Ασφάλιση:
Ασφαλιζόμενο Αντικείμενο:
Ποσό Πληρωμής:
Έναρξη:
Λήξη:
*Ο Κωδικός Πληρωμής είναι μοναδικός αριθμός που αποτελείται από 13 ψηφία και
αναφέρεται σε όλους τους τρόπους ειδοποίησης του πελάτη για την εύκολη και άμεση πληρωμή των ασφαλίστρων.
*Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ( Α.Φ.Μ.) είναι αυτός που αναγράφεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για οποιαδήποτε αλλαγή παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την εταιρία.
 

Πρόκειται να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της τράπεζας για να συνεχίσετε την πληρωμή μέσω web banking.

Εάν θέλετε να συνεχίσετε, πατήστε Συνέχεια.

Εάν όχι, πατήστε Επιστροφή.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό πληρωμής.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό πληρωμής και τον Α.Φ.Μ.

Πρέπει να συμπληρώσετε το email.

Το email δεν έχει σωστή σύνταξη. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

O Κωδικός Πληρωμής και ο Α.Φ.Μ. αποτελούνται μόνο από ψηφία. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να πληρώσετε με δόσεις;