Ηλεκτρονική Πληρωμή Ασφαλιστηρίου από Ειδοποιητήριο
*Ο Κωδικός Πληρωμής είναι μοναδικός αριθμός που αποτελείται από 13 ψηφία
και αναφέρεται σε όλους τους τρόπους ειδοποίησης του πελάτη για την εύκολη και άμεση πληρωμή των ασφαλίστρων.
Ονοματεπώνυμο:
Α.Φ.Μ.:
Ποσό Πληρωμής:
Αρ. Κυκλοφορίας:
Χρήση Οχήματος:
Έναρξη:
Λήξη:
 

Πρόκειται να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της τράπεζας για να συνεχίσετε την πληρωμή μέσω web banking.

Εάν θέλετε να συνεχίσετε, πατήστε Συνέχεια.

Εάν όχι, πατήστε Επιστροφή.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό πληρωμής.

Πρέπει να συμπληρώσετε το email.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Ο Κωδικός Πληρωμής δεν βρέθηκε. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Λάθος Κωδικός Πληρωμής. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να πληρώσετε με δόσεις;.