Πληρωμή ασφαλίστρων

horizontalbanner

Τρόπος πληρωμής

Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

Επιλέξτε Τράπεζα

Επιλογή τράπεζας συναλλαγής


Εύρεση ποσού πληρωμής από ειδοποιητήριο.

Κωδικός πληρωμής

Εισάγετε τον μοναδικό 13ψήφιο Κωδικό Πληρωμής που αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο Πληρωμής Ασφαλίστρων. Δείγμα Ειδοποιητηρίου Πληρωμής Ασφαλίστρων.

Ποσό πληρωμής

Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας μέσω του web banking της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το ποσό πληρωμής.


Κωδικός Πληρωμής

Εισάγετε τον μοναδικό 13ψήφιο Κωδικό Πληρωμής που αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο Πληρωμής Ασφαλίστρων. Δείγμα Ειδοποιητηρίου Πληρωμής Ασφαλίστρων.


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  A.Ε.Γ.Α. για την ασφάλισή σας.

Ασφάλιση:

Αρ. Κυκλοφορίας:

Έναρξη:

Λήξη:

Ποσό Πληρωμής:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  A.Ε.Γ.Α. για την ασφάλισή σας.

Ασφάλιση:

Αρ. Κυκλοφορίας:

Έναρξη:

Λήξη:

Ποσό Πληρωμής:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  A.Ε.Γ.Α. για την ασφάλισή σας.

Ασφάλιση:

Αρ. Νηολογίου:

Έναρξη:

Λήξη:

Ποσό Πληρωμής:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  A.Ε.Γ.Α. για την ασφάλισή σας.

Ασφάλιση:

Ασφαλιζόμενο Αντικείμενο:

Έναρξη:

Λήξη:

Ποσό Πληρωμής:

Πρόκειται να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της τράπεζας για να συνεχίσετε την πληρωμή μέσω web banking.

Εάν θέλετε να συνεχίσετε, πατήστε Συνέχεια.

Εάν όχι, πατήστε Επιστροφή.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό πληρωμής.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ.

Πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό πληρωμής.

Πρέπει να συμπληρώσετε το email.

Το email δεν έχει σωστή σύνταξη. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Η συνεδρία σας έληξε. Παρακαλούμε επαναλάβετε την διαδικασία.

O Κωδικός Πληρωμής αποτελείτε μόνο από ψηφία. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι.

Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να πληρώσετε με δόσεις;

Να γίνει αποθήκευση αυτού του email ως κύριο email σας ?

Όροι Χρήσης

H «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α. Ε. Γ. Α.» δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.intersalonica.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τα Ασφαλίσεις των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Η χρήση του www.intersalonica.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του www.intersalonica.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.intersalonica.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:
Ο δικτυακός τόπος www.intersalonica.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.intersalonica.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν δεσμεύονται, ούτε εγγυώνται, ούτε αναλαμβάνουν κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.intersalonica.gr,. εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του www.intersalonica.gr.
Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
H «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α. Ε. Γ. Α.» δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.intersalonica.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με τα Ασφαλίσεις των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Η χρήση του www.intersalonica.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του www.intersalonica.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.intersalonica.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: Ο δικτυακός τόπος www.intersalonica.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.intersalonica.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.
Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο www.intersalonica.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν αναλύουν ή ελέγχουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών, για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.
Οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ θα καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.intersalonica.gr. και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του www.intersalonica.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες.
Σε κάθε περίπτωση, οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτουν προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του intersalonica.gr, να μεταβάλλουν την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο intersalonica.gr, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.intersalonica.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πολιτική Ακύρωσης Συναλλαγών
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια :
Γίνεται μνεία ότι κάθε πληρωμή που αφορά εξόφληση ασφαλίστρων για σύναψη νέας ασφάλισης ή για ανανέωση λήγουσας ασφάλισης, δεν ακυρώνεται.
Για την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης, την εναντίωση ή την υπαναχώρηση από αυτή, ο λήπτης της ασφάλισης διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ασφαλιστική νομοθεσία που διέπει τη κάλυψη για την οποία έγινε η πληρωμή.
Συναλλαγές που αφορούν πτήσεις με την εταιρία AIR INTERSALONIKA E.A.A.T.E.:
Στο ποσό του ναύλου, το οποίο καταβάλλεται από τον Ναυλωτή προ της πτήσης με τραπεζική κατάθεση μέσω e-banking ή χρέωση πιστωτικής κάρτας, περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους χρεώσεις που αφορούν την πτήση και αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο «Γενικών Όρων Ναύλωσης» που έχει υπογράψει ο Ναυλωτής. Ο εκναυλωτής διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής ή της οριστικής απόρριψης της πτήσης όταν αυτή δεν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς.
Ο ναυλωτής έχει δικαίωμα ακύρωσης της συμφωνηθείσας πτήσης υπό τις εξής προϋποθέσεις : α) αζημίως, εφόσον το δηλώσει εγγράφως προς τον εκναυλωτή, τουλάχιστον προ τεσσάρων (4) ωρών πριν από την προγραμματισθείσα ώρα πραγματοποίησής της, οπότε του επιστρέφεται το σύνολο του ναύλου.
β) Εάν η δήλωση περιέλθει στον εκναυλωτή, μέχρι και μία (1) ώρα πριν από την προγραμματισθείσα ώρα πραγματοποίησής της, ο εκναυλωτής δικαιούται να χρεώσει και παρακρατήσει το 80% του συνολικού ποσού του Ναύλου, και να επιστρέψει το 20%.
γ) Εάν η δήλωση περιέλθει στον εκναυλωτή, σε χρόνο μικρότερο της μίας (1) ώρας πριν από την προγραμματισθείσα ώρα πραγματοποίησής της πτήσης, ο εκναυλωτής δικαιούται να χρεώσει και παρακρατήσει το 100% του συνολικού ποσού του Ναύλου.
Ασφάλεια-Όροι συναλλαγής Η ιστοσελίδα www.intersalonica.gr σε καμία περίπτωση δεν ζητά, ούτε περισσότερο αποθηκεύει, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη κάθε φορά που αυτός την χρησιμοποιεί για πληρωμή ασφαλίστρων.
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 2048 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Οι όροι συναλλαγής με χρήση κάρτας είναι αυτοί που ορίζονται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank.
.
.
.
Δείτε περισσότερα

*Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ( Α.Φ.Μ.) είναι αυτός που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για οποιαδήποτε αλλαγή παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία.

Οχημάτων

--

Οδικής

--

Λοιπών Κλάδων

--